قدیما مادر بزرگم و چندتا از همسایه های دیگه می رفتن منزل یکی از همسایه ها تا براشون بند بندازه و ابرو و صورتشون را صفا بده

شاید همین موضوع باعث شد تا سالن ها هم یک بخش به خدمات شون اضافه کن مختص همین کار

حالا ما کارو برعکس کردیم به جای اینکه شما بیاید ما میایم پیش شما